Přírodní kosmetika, biopotraviny, bio aromaterapie
Naše nabídka zboží
menu

Bio proniká do školních jídelen

Zatímco v Itálii se ve školách vaří z biopotravin zcela běžně a v Rakousku mají školní kuchyně stanoven minimální podíl biopotravin, u nás se objevují teprve první bio vlaštovky. O překážkách v zavádění biopotravin do veřejného stravování a především o příkladech, jak je účinně překonat, jednala mezinárodní konference „Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví a udržitelnost na talíři“.
Biopotraviny byly TOP tématem veletrhu SALIMA 2008 a v den, který tam byl vyhlášen „Dnem biopotravin“, přivítala k jednání odborníky ze šesti zemí. Pozitivním příkladem nám mohou být zkušenosti z Německa, Itálie a Rakouska, kde ve spotřebě biopotravin zatím postoupili nejdál.

Rakousko chce zvýšit podíl biopotravin na polovinu

Rosemarie Zehetgruber, specialistka na biopotraviny ve vídeňských školách, a Sonja Kato z vídeňského magistrátu hovořily o zavádění biopotravin do škol v rakouské metropoli. Minimální podíl biopotravin na jídelníčku vídeňských škol a školek činí 30 procent a v současnosti nakupuje biopotraviny již 85 procent Rakušanů, o třicet procent více než před třemi lety. Celkový podíl biopotravin ve veřejném stravování ve Vídni dosahuje 30 procent a cílem je zvýšit ho na 50 procent. Veřejné stravování tak představuje již polovinu odbytu rakouských ekologických zemědělců.

Německo je největším evropským trhem biopotravin

U našich německých sousedů funguje více než 1 500 velkokuchyní certifikovaných pro podávání bio jídel. „Při zavádění biopotravin do školního stravování si uvědomujeme, že je třeba změnit více než pouze potraviny, ze kterých se jídla připravují,“ uvedla profesorka Carola Strassner z Univerzity aplikované vědy v Münsteru. „K úspěšnosti projektu jsou nutné i kampaně, během nichž kde se dětem vysvětlí, proč mají jíst zdravě. Součástí strategie jsou školní výlety na ekofarmy, kde se děti mohou podívat na zvířata a prohlédnout si, jak ekozemědělství funguje.“

Italové mají na biopotraviny v jídelníčku zákon

V Itálii, která rovněž patří k nejvyspělejším světovým trhům s biopotravinami, bylo zařazení biopotravin na školní jídelníčky přímo uzákoněno. Jak informovala Silvana Sari z římského magistrátu, v současnosti dostává už 150 tisíc římských školáků obědy vařené výhradně z biopotravin, přičemž sociálně slabší rodiny za vyšší kvalitu surovin nemusejí nic doplácet. V Itálii, kde téměř třetina dětí mladšího školního věku trpí nadváhou, investici do biopotravin chápou jako účelný vklad do zdraví, který jim v budoucnu pomůže vyhnout se daleko vyšším nákladům v sociálně-zdravotní oblasti.

V Česku pokulháváme

Trh s biopotravinami se rozvíjí i v České republice, ale do veřejného stravování tyto trendy pronikají jen pomalu. Příčinou je stále nedostatečná informovanost spotřebitelů a vyšší cena biopotravin zčásti zaviněná i nevybudovanou logistikou. Pořadatel konference Tom Václavík z agentury Green marketing představil projekt „Biopotraviny do škol“, který v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina ověřoval možnosti zavedení biopotravin do školního stravování. Průzkum ve školních kuchyních, které bioprodukty či biopotraviny do jídelníčku už zavedly, zjistil, že se tak cena oběda zvýšila většinou do 10 procent. Používání biopotravin a zařazení tohoto tématu do vzdělávacího programu by podpořila naprostá většina pedagogů, a také rodičů (zvýšení cen obědů z kvalitnějších surovin by neakceptovalo pouze 16 procent rodičů). S příznivým ohlasem v rámci projektu proběhly návštěvy ekologických farem a vzorové bio dny ve školách se společným vařením a obědem. „Pilotní projekt identifikoval obrovskou příležitost v oblasti zdravého stravování dětí. Věříme, že se této příležitosti chopí všichni zainteresovaní - zemědělci, školské a místní úřady, školní jídelny i rodiče,“ zhodnotil výsledky projektu „Biopotraviny do škol“ jeho koordinátor Tom Václavík.
Zdroj: www.qmagazin.cz
23. duben 2008