Přírodní kosmetika, biopotraviny, bio aromaterapie
Naše nabídka zboží
menu

PMS – Premenstruační syndrom

Potíže, jejich příčina a jak je odstranit

Premenstruační syndrom je definován jako soubor fyzických a psychických příznaků, které se vyskytují 10 - 2 dny před menstruací a s příchodem menstruace většinou mizí. Nejčastěji jde o bolesti a napětí prsů, změny nálad, duševní napětí, podrážděnost, deprese, bolesti hlavy, zažívací potíže, neobvyklý hlad či žízeň, otoky, žena může přibrat na váze 3-5 kg z důvodu zadržování vody v těle. Bolest v oblasti podbřišku může zasahovat i do křížové oblasti a vystupňovat se tak, že mohou nastat i závratě a mdloby. K bolesti se často přidružuje zvýšená teplota, průjem či zácpa, poruchy zažívání a deprese. Některé příznaky mívá, aspoň v mírnější formě, většina žen. Příčiny těchto fyziologických změn nejsou příliš známy. Může jít o hormonální změny v těle, dědičnou dispozici, časté záněty močového měchýře v dětství, vyčerpání nebo psychickou zátěž. Menstruační cyklus je u každé ženy jiný. Bolest nebo nepravidelnost jsou pro ženu velmi nepříjemné a dokáží změnit i celou osobnost. Menstruační potíže se u někoho mohou s věkem stupňovat, u jiné ženy naopak s prvním porodem zmenšovat a často vymizí úplně. Obtíže PMS vznikají také při nočních směnách, poruchách spánku nebo při daleké cestě, která změní biorytmy těla.
Současná biologická medicína je založena na vylučování organických příčin. Když žádné nenajde, usoudí, že pacientovi nic není. Chybí celostní psychosomatický přístup. I když se psychosomatika vyučuje na lékařských fakultách již několik let, jedná se spíše o sdělování informací, nikoli o osvojení celostního přístupu k pacientům.

Co je přirozené?

Bezproblémový průběh menstruace je klíčový pro zdraví každé ženy. Příroda darovala ženám menstruační cyklus, kterým každý měsíc očistí své tělo a mysl. Reguluje ženské rytmy v těle v harmonii s rytmem přírody. V našich zeměpisných podmínkách dnes žena prochází větším množstvím cyklů, než v dřívějších dobách. V minulosti dostala dospívající žena svou první menstruaci zpravidla před dvacátými narozeninami. Brzy poté otěhotněla a kojila dva až čtyři roky (při kojení žena většinou nemenstruuje). Měla za úkol starat se o rodinu a mužskou práci neděla.
Dnes jsou ženy nuceny žít v mužském světě, dělat práci, která jim nepřísluší a neslučuje se s jejich posláním být matkou. Zde jsou často kořeny podvědomého odmítání sebe sama jako ženy, ženskosti jako takové. U moderní ženy začíná první menstruace dříve. Průměrně porodí jedno až dvě děti, které v lepším případě kojí několik měsíců. Prochází tudíž mnoha periodami, během kterých se dramaticky mění hladina hormonů, ovlivňující vaječníky, dělohu a prsa. A každá hormonální změna s sebou nese možnost narušení rovnováhy v organizmu.
Některé ženy užívají hormonální léčbu nebo antikoncepci, aniž by to bylo nutné. Po vysazení léků se pak nabourává celý hormonální systém. Cyklus bývá nepravidelný, špiní se i ve dnech ovulace a k tomu se přidávají i změny nálad. Je proto důležité důkladně zvážit, je-li tento postup nezbytný. Farmaceutický průmysl přišel s novým injekčním "zázrakem", kdy žena pro své pohodlí tři měsíce nemenstruuje a neprobíhá ovulace. Ovšem dojde-li k zahánění krvácení, zadržují se i odpadní látky v těle, které pak pronikají zpět do organismu a mohou hned nebo časem působit nemalé problémy.
Přírodě by se nemělo v pročištění bránit. Fakt, že mnoho žen označuje menstruační cyklus za problém, dostatečně poukazuje na to, jak dalece jsme se vzdálili přirozenému a zdravému životu. Pravidelná menstruace v produktivním věku nám prokazuje víc, než jen pohodu a rovnováhu. Některé studie ukazují, že pokud v některém měsíci nedochází k ovulaci, kosti ztrácejí pevnost a zvyšuje se riziko osteoporózy. Ztracená kostní hmota se jen velice těžce obnovuje.
PMS se také vztahuje k naší tělesné konstituci, která sice může vytvářet předpoklady k projevu podobných příznaků, ale nejsou dané a nemusí se při správné prevenci projevit. Ženy "workoholičky" mají velký předpoklad ke vzniku nerovnováhy, právě tak jako ženy, které nadměrně cvičí nebo trápí tělo dietami.

Nemoc nového věku

Některým ženám musím znovu a znovu připomínat, že nikdy není pozdě věci napravit. Není jednoduché najít čas a hlavně vůli změnit postoj ke svému tělu a k životu. Je to proces náročný, neboť obnovovací schopnost organizmu se s věkem zpomaluje. Někdo argumentuje tím, že nemá čas. Nenachází čas ani na přemýšlení a odpočinek. A přitom i malá chvíle odpočinku nám může dodat mnoho energie. Důležité je, aby byla relaxace opravdově vychutnána a nebyly přítomny pocity výčitek, že uniká čas na práci.
PMS je označován jako "nemoc nového věku". Klinické obrazy nemoci lze pozorovat z několika úhlů. Můžeme brát v potaz, že nám ukazují to, co jsme dosud nechtěly vzít na vědomí. Každý obraz nemoci má svůj skrytý význam a také nám ukazuje úkoly a cestu, kterou máme směřovat. U PMS je třeba položit si otázku, odkud symptom přichází, co je jeho funkčním základem, na jakém materiálním základě se odvíjí obraz nemoci, co vypovídá postižený orgán, v jakém časovém úseku k nám přichází, s jakou intenzitou a kam chce postiženého dovést. Naše tělo si žádá nejenom léčbu těla, ale i duše, ba i významový výklad nemoci.
Mnohé z potíží pramení z útlého dětství, neboť už naše matky byly a stále jsou vystaveny úkolům, které musí systematicky zvládat k prospěchu a funkčnosti celé rodiny a nezbývá jim čas myslet samy na sebe. Role matky je vážně ohrožena. Často nezbývá čas ani mluvit otevřeně s dětmi a přemýšlet o hloubce jejich otázek. Přitom předškolní věk je nejdůležitější pro celkový vývoj osobnosti. Neschopnost naslouchat a vcítit se do dětské duše je právě v dospělosti pociťována jako prázdno, křivda, zášť, lítost.
Setkala jsem se s ženami, na které matka neměla čas, a ty nejdůležitější otázky jim nebyly zodpovězeny. Myslím tím hlavně otázky dospívání, přijetí ženství a umění ho rozvíjet. Také otázka menstruace byla dříve víceméně tabuizována. Rozdíly mezi mužem a ženou, téma porodu a rodičovství nikdo neřešil, takže vše zůstalo hezky pod pokličkou a nebylo příkladné o tom mluvit. První menstruace byla pro nepřipravenou dospívající dívku šokem. Klientky se mi svěřovaly s tím, že se styděly své matce říct, že mají menstruaci a raději se šly poradit s kamarádkami. Některé si dokonce myslely, že mohou vykrvácet a zemřít, protože se děje něco nenormálního. Takto vzniklé psychické bloky, pokud zůstávají neřešeny, s námi mohou jít i celým naším životem. Může se dokonce stát, že na psychický problém sami nestačíme a musíme vyhledat pomoc psychoterapeuta.

Rozkvetlí lidé

Pro znovunavození rovnováhy je vhodné začít s celkovou očistou těla. Zajistit volný pohyb a odchod odpadních látek a dostatečný pitný režim, aby se toxiny dostaly rychleji z organizmu ven. Dalším předpokladem je zvyknout střeva pravidelnému vylučování, nejlépe každé ráno. Odpadní látky brání v pohybu energie a oslabují funkci jater.
Příznaky, které souvisejí s nahromaděním toxinů v těle jsou:
 • obstrukce hlavních tělesných kanálů (převážně játra, krev, lymfa
 • únava nebo slabost bez fyzické námahy
 • nucení na zvracení nebo jiné zažívací potíže (průjem, zácpa)
 • zadržování odpadních látek, zejména potu a moče
 • pociťování nezvyklé chuti v ústech
   
Podle čínské medicíny jsou hlavním orgánem odpovědným za vznik PMS játra. Ta fungují jako zásobárna krve a energie čchi. Kontrolují oči, tonus svalů, šlachy a nehty na rukou a nohou. Zodpovídají za plynulý tok energie a její rovnoměrné rozvrstvení v těle a také za množství a kvalitu krve. Játra shromažďují krev v době, kdy odpočíváme a naopak ji uvolňují, jakmile začneme být aktivní. Při stagnaci energie v játrech se objevují nádory nebo cysty (např. v děloze a na vaječnících) a je narušena rovnováha chování a emocí. Objevují se bolesti a záněty v břišní, hrudní a pánevní dutině. S tím souvisejí i menstruační potíže a následné deprese.
V rámci duševní rovnováhy játra nesnášejí tlak, milují volnost a prostor. Nemají-li prostor, reagují podrážděně. Stagnace čchi v játrech se zřetelně projevuje většinou v konfliktních situacích buď výbušností a záchvaty vzteku nebo pocitem knedlíku v krku. Stagnace čchi v játrech souvisí také s nedostatkem čchi ve slezině a pak můžeme sledovat poruchy trávení (pocit plnosti, nadýmání, zácpa nebo průjem)
Díky vlastním zkušenostem a poznatkům usuzuji, že pravidelné docházení na masáže spojené s relaxací je velice důležité. Umění navodit celkové uvolnění je v moci terapeuta. Dochází k propojení energií a lidé, kteří nikdy neuměli relaxovat, pociťují, mnohdy poprvé, naprosté uvolnění. Obě hemisféry se propojují a při pravidelných návštěvách lze brzy pozorovat obrat. Klienti si sami začínají uvědomovat změny, které prožívají v rodině, práci. Znovu je naplňuje pocit krásy a lásky.
Problém, se kterým klient přichází se samozřejmě hned nevyřeší, ale pravidelnou aromamasáží lze postupně rozkrývat duši a začít ji pozorovat. Postupně se zmírňuje tíha problému, dochází k uvědomění si určitých skrytých věcí a díky jemným energetickým vibracím dochází k očistnému procesu nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni jemného působení. Technika masáží je nenáročná a dá se snadno naučit. Doporučuji, aby byly návštěvy pravidelné, aby započatá činnost vedla ke konkrétním výsledkům. Při masáži by se měly používat éterické oleje, které ošetřují játra, posilují tok čchi a krve a zabraňují jejich stagnaci. Z nich můžeme dále vybírat podle aktuálního psychického rozpoložení klientky.

Doporučené éterické oleje

Meduňka lékařská (Melissa officinalis)

Je sedativní, antidepresivní, harmonizující, předepisuje se pro regulaci energie čchi, při horkosti v játrech, srdci a na poruchy mysli. Má schopnost zajistit cirkulaci stagnující energie čchi, zlepšuje činnost jater, žaludku a střev. Má analgetické a protikřečové účinky, zmírňuje migrénu a menstruační bolesti. Je také schopna ošetřovat nejhlubší vrstvy duše, "vnitřní dětství" naší emocionální bytosti. Vládne osrdečníku, prsům a žaludku, je symbolem našich emocionálních kořenů - mateřství a dětství.
Meduňka posiluje energii jater, jako zásobárny krve a energie čchi. Působí protizánětlivě, uklidňuje, usnadňuje vylučování žluče, stimuluje zažívání, rozpouští kameny, rozšiřuje cévy, je výborným prostředkem k navození vegetativní rovnováhy v organismu. Usnadňuje proudění krve, takže se zmírňuje i menstruační tenze.;
Meduňka není vhodná pro děti do dvou let a těhotné ženy. Protože je velmi drahá, lze ji nahradit levandulovou silicí, která má podobné účinky.

Levandule lékařská (Lavandula officinalis)

Zklidňuje, uvolňuje křeče, snižuje krevní tlak, napětí a bolesti. Pomáhá regulovat životní energii čchi, uvolňuje stagnaci čchi v játrech a aktivuje čchi srdce. Kvítka, která sedí až na špičkách stonků, vysoko nad šedozelenými listy, naznačují schopnost povznášet se nad úzkostí, rozčilováním a duševní ztuhlostí. Je zajímavé, že čím méně má půda živin, tím silnější a kvalitnější olej z ní dostaneme. Můžeme usuzovat, že dokáže pomoci právě tam, kde lidé strádají nedostatkem.
Levandule pomáhá potlačovat pocity zmatku, paniky a hysterie. Zmírňuje silné emoce, které hrozí ovládnout mysl, je účinná při urovnávání krizových situací. Dodává sílu a odvahu při nervové úzkosti. Odstraňuje traumatické pocity bránící v sebevyjádření.

Pomeranč sladký (Citrus aurantium)

Má osvěžující, uvolňující a harmonizující účinky. Je vhodný při stresu, frustraci a při stagnaci životní energie v játrech. Má schopnost odblokovat stagnující energii a zároveň pohladí a rozradostní. Stimuluje játra, působí na břišní křeče, bolesti, nechutenství, nevolnost, nadýmání i bolesti hlavy. Díky svému sladkému aroma je pohlazením pro duši, navozuje pocit hravosti a rozptyluje smutnou náladu.

Cypřiš stálezelený (Cupressus sempervirens)

Je důležitým olejem při léčbě PMS, neboť má schopnost regulovat tok krve v organizmu. Používá se při bolestivé, nedostatečné i nepravidelné menstruaci, jakož i při přílišném menstruačním krvácení. Je stahující, protikřečový a posiluje žilní a nervový systém. Uvolňuje městnání v lymfatickém systému a jeho schopnost dát věci do pohybu se projevuje i v psychické oblasti - napomáhá transformaci, pomáhá přijímat i opouštět a vyrovnat se i se závažnými životními změnami.

Heřmánek pravý (Matricaria chamomila)

Přináší soulad, tiší bolest, uvolňuje svalové křeče. Posiluje játra, žaludek a žlučník a podporuje trávení. Reguluje čchi jater i celého organizmu, uvolňuje nervy, podráždění a frustraci. Pomáhá při migrénách, křečích, bolestech a menstruačních potížích.

Rozmarýn lékařský(Rosmarinum officinalis)

Byl nazýván "růží moře" pro svou sílu a účinek. Rozmarýn posiluje nervy, zvyšuje krevní tlak a upravuje menstruaci. Pro svůj dynamický účinek se používá při tuhnutí svalů, svalových křečích a bolestech. Je vhodný při celkovém fyzickém vyčerpání, ale nesmí se používat v těhotenství, při epilepsii a horečce. Rozmarýn je výborné tonikum pro čchi jater, srdce a ledvin a podporuje tok energie v celém organizmu. Rozmarýnová silice je ovládána Sluncem, je schopná obnovovat nadšení a podpořit sebedůvěru. Je též uznávaným lékem na apatii a depresi, povzbuzuje mozek a osvěžuje paměť.

Růže damašská (Rosa damascena)

Je výrazně ženská silice, která působí proti depresím, je sedativní a snižuje menstruační i nervové napětí. Svojí jemnou jinovou energií posiluje pohlavní orgány a sexuální touhu. Zchlazuje horkost v játrech a srdci, pomáhá regulovat oběh energie čchi i krve. Má výborné účinky při nervozitě, nervové úzkosti, nespavosti a má schopnost léčit citové rány a traumata.

Důležité doplňky

Každý, kdo chce opravdu a poctivě pro sebe něco udělat, by se měl zamyslet nad stravou. Je vhodné maximálně omezit červené maso, uzeniny vynechat úplně. Kouření a pití alkoholu je třeba omezit na minimum, pokud dotyčný nemůže přestat úplně. Doporučuji klientkám, aby omezily průmyslově zpracovaný cukr a všechny výrobky z něho vyrobené tj. sladkosti, čokoládu, bílé pečivo, kečup, limonády a jiné. Dále tavené a uzené sýry, konzervy, hotová jídla, polévky v prášku, mražené potraviny ze supermarketů, potraviny připravované nebo jinak upravované v mikrovlnné troubě, nekvalitní oleje a tuky, ledové nápoje a nedostatečně vařená jídla. Důležité je netrápit tělo hladověním a následným přejídáním.
Při potížích s PMS by mělo tělo dostávat dostatek vitamínů:
 • Vitamín B6 asi 50 mg denně
 • Vitamín C asi 75 mg denně
 • Vitamín A asi 1000 mg denně
 • Vitamín E asi 10 mg denně
Potravinové doplňky bychom měli užívat jen velice zřídka. Mají naši stravu obohacovat, ne ji nahrazovat.
Doporučuji dále užívat pupalkový olej, který:
 • zmírňuje bolesti
 • dokáže minimalizovat příznaky diabetické nerovnováhy
 • zmírňuje projevy ekzému>
 • pomáhá při léčení menstruačních potížích a endometriózy
 • zmenšuje projevy akné
 • zmírňuje bolesti natažených svalů
Rostlina i s kořenem se užívá již dlouhou dobu k nejrůznějším léčebným účelům. Nejúčinnější je olej ze semen. Obsahuje kyselinu gama-linolenovou, která je pro organizmus nezbytná. Mění se v těle na látky podobné hormonům tzv. prostaglandiny. Ty vznikají prakticky ve všech orgánech těla (prostata, plíce, cévy, ledviny, mozek a další). Mají vliv na prokrvení, tvorbu řady látek včetně hormonů a trávicích šťáv, srážení krve, účastní se imunitních a protizánětlivých procesů, zvyšují stahy děložní svaloviny. Některé vědecké práce ukazují, že pupalkový olej může být účinný při léčbě menstruačních potíží, hlavně bolestí a endometriózy. Také zklidňuje bolestivé napětí v prsou a u některých žen hraje důležitou roli v terapii neplodnosti.
Dávkování: 2x denně 274 mg.
Užívání: při jídle (zvýší se jeho vstřebávání)
Vedlejší účinky: nadýmání
Kontraindikace: nemocní, kteří trpí epilepsií, se musí o poradit s lékařem, neboť velké dávky mohou vyvolat záchvat. Jako doplněk výživy se mi velice osvědčil přípravek Gynex.
Jedná se o harmonizující přípravek se širokým spektrem užití. Svou konstitucí zasahuje do drah početí, jater a přední střední dráhy. Využívá se hlavně při celkové hormonální dysfunkci. Těžiště působení celého komplexu rostlin a energií krystalů je soustředěno na regeneraci hormonálního systému, který má hlavní podíl na řízení životních funkcí člověka.
Tento přípravek mohou používat i muži, kteří mají problémy s prostatou. Podle čínské medicíny je u mužů správná činnost přední střední dráhy spojována s prevencí kýly a u žen především s oblastí podbřišku a vaječníků. Nedostatečná funkce vaječníků může způsobovat problémy prsů (bulky, cysty). Propojení je křížové, pravý prs - levý vaječník a opačně. Špatná funkce vaječníků může mít vztah i k úporným migrénám. V takovém případě doporučuji klientce, aby si ráno a večer hladila bříško směsí éterických olejů ve směru hodinových ručiček. Při masáži se věnuji hlavně křížové oblasti a oblasti pánve. Osvědčily se mi i baňky a moxa.

Harmonizace pohybem

Vzhledem k tomu, že člověk neustále podléhá vnitřním a vnějším výkyvům, je dosažení opravdové rovnováhy procesem, jenž probíhá ve zdravém organizmu neustále. Má-li některý orgán přebytek či nedostatek, ostatní orgány se starají o to, aby bylo opět dosaženo určité rovnováhy. Pro udržení energie na dráze jater doporučuji některá vhodná cvičení.

Cvik č.1

- sedněte si se vzpřímenými zády na židli
- jeden prst si položte na temeno tam, kde se nachází fontanela, zaměřte svou pozornost na tento bod a po chvíli dejte ruce do hlína
- zhluboka dýchejte

Cvik č. 2

 - vleže na zádech přitáhněte obě nohy k hrudníku a zároveň pomalu zvedejte hlavu
- dýchejte pomalu nosem avydržte tak dlouho, jak je to jen možné
- cítíte při cviku teplo, které se rozlévá v celé oblasti páteře
- krátce si odpočiňte a opakujte cvik několikrát

Cvik č.3

- přitáhněte pokrčenou pravou nohu k horní části těla
- tiskněte vnitřnosti ke středu pupku
- držte co nejdéle a dýchejte nosem
- opakujte s druhou nohou a vnímejte teplo po obou stranách trupu
- cvik několikrát opakujte

V současné době mnoho lidí trpí neurózami a fobiemi, ztrátou smyslu života nebo jeho nenalezením, pocitem vnitřní prázdnoty, nudy, bezcílnosti a nespokojenosti se životem. Objevují se úzkostné depresivní stavy, spojené s tělesnými potížemi. Někdo se pak snaží najít smysl v momentálním uspokojení, drogách, alkoholu nebo trestné činnosti. Úkolem každého terapeuta je pomoci klientovi najít tvůrčí a zážitkové hodnoty svým kladným, laskavým a chápavým přístupem. I naše vlastní hodnoty se tím mění. I my děkujeme klientovi za každou jeho návštěvu, neboť lidé, kteří k nám chodí na masáže, nám "dovolují" pracovat s jejich tělem a duší. Některé děje probíhají na těch nejjemnějších úrovních. Aromaterapie spojená s masáží je prvním krůčkem k harmonii a trvalému zdraví.

MARIE BURIÁNOVÁ
 
Zdroj: www.aromaterapie.cz