Přírodní kosmetika, biopotraviny, bio aromaterapie
Naše nabídka zboží
menu

Biokosmetika v České republice

V České republice se certifikací přírodní kosmetiky s obsahem biosurovin jako jediná zabývá společnost KEZ, která je také kontrolním a certifikačním orgánem pro ekologické zemědělství. Kosmetické výrobky označené značkou CPK (zkr. pro certifikovanou přírodní kosmetiku) neobsahují GMO, chemické UV filtry, syntetické konzervační látky, barviva a aromata, silikony, parafíny, vazelíny a další produkty z ropy. Při jejich výrobě se dává přednost ekologicky šetrným metodám zpracování. Výrobky ani suroviny nesmí být testovány na zvířatech. CPK BIO výrobky kromě výše uvedených podmínek musí obsahovat minimálně 10 % surovin pocházejících z certifikovaného ekologického zemědělství.
Na českém trhu existuje také ochranná známka Organic product, kterou uděluje Sdružení pro cenu České republiky za jakost. Spotřebitel, jenž bude pod tímto slovním spojením očekávat kosmetiku s obsahem biosurovin, může být ale značně rozčarován. Známka, která svým názvem tuto kosmetiku evokuje ("organic" je v anglicky hovořících zemích zákonem stanovený výraz pro označování biopotravin), garantuje sice minimálně 80% obsah přírodních ingrediencí, avšak bez ohledu na původ surovin! Do přírodních látek je podle těchto standardů možno zahrnout také vodu.

Kontrolované místo původu

Appelation d'origine Contrôlée (A.O.C.). Stejně jako u vín a sýrů nejvyšší kvality můžete toto značení nalézt i u přírodní kosmetiky. Znamená to, že výrobek obsahuje surovinu vysoké kvality pocházející z konkrétního místa a zpracovanou určeným postupem.

Kvalita i bez certifikátu

Ne vždy je logo ochranné známky dostatečným vodítkem. Řada firem totiž své produkty necertifikuje, přestože svými výrobními postupy přísná pravidla splňují. Za situace, kdy se v chaosu značení neumí orientovat zákazníci, se jim to jednoduše nevyplatí. Mnohé společnosti spoléhají na vlastní renomé a kvalitu potvrzenou osobní zkušeností kupujících. Pro malé firmy je často důvodem finanční náročnost certifikačního procesu.

Zaostřeno na práva zvířat

Kromě již zmíněných certifikátů existuje jednotné mezinárodní kritérium zohledňující (ne)testování na zvířatech. Jedná se o HCS (Humane Cosmetics Standard), který vznikl v roce 1998 díky koalici organizací na ochranu zvířat z Evropy a Severní Ameriky. Kromě zkratky HCS jsou výrobky označeny logem králíčka (pozor, podobných obrázků lze vidět více, ale pravý "HCS králíček" je jenom jeden). Certifikát udělují jednotlivé organizace sdružené v Evropě pod hlavičkou Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE). Českou republiku zde nově zastupuje nevládní organizace Svoboda zvířat, která prozatím poskytuje informace k tématu a udělení certifikátu může zprostředkovat.
Firmy označené certifikátem HCS nesmějí pokusy na zvířatech samy provádět ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho nesmějí používat ingredience, které byly na zvířatech po určitém datu nově otestovány.
Zajímavá je také ochranná známka Vegan, udělovaná britskou neziskovou organizací Vegan Society. Logo se zelenou slunečnicí označuje výrobky zcela bez živočišných produktů Obdobnou známku poskytuje také britská Vegetarian Society (na českém trhu např. přírodní kosmetika Lush).
 

Etická kosmetika

Stále větší oblibu si u spotřebitelů v EU nalézá také přírodní kosmetika zohledňující při výrobě vedle ekologického i sociální rozměr. Tzv. etická kosmetika zahrnuje výrobky, jejichž produkce a distribuce probíhá v souladu s lidskými právy, bez využívání a vykořisťování osob, s ohledem na welfare a ochranu životního prostředí. Nejčastěji bývá tato kosmetika spojována s mezinárodní značkou Fair Trade. Výroba probíhá v souladu s pravidly spravedlivého obchodu: Suroviny pocházejí z rozvojových zemí, jejich výkup probíhá podle zásad trvale udržitelného rozvoje, s garancí výkupních cen s přiměřeným ziskem. Běžná bývá dlouhodobá podpora místních komunitních aktivit či zaměstnávání znevýhodněných sociálních skupin.

Nejpřesnějším vodítkem je INCI

Stále platí: Nejpřesnější informaci o obsahu zakoupené kosmetiky spotřebitel získá z přehledu složení (tzv. INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Jeho uvádění na obalu výrobku je povinné a řídí se několika pravidly. Všechny složky s obsahem nad 1 % z celkového obsahu výrobku se vždy řadí sestupně podle množství. Na konci přehledu se uvádí ingredience s obsahem menším než 1 %, již v libovolném pořadí. Rostlinné komponenty jsou označovány latinským názvem. Pokud produkt obsahuje i známé přírodní alergeny, je povinností uvádět jejich výpis. Ačkoliv chemické názvosloví může na první pohled působit hrozivě, spotřebiteli se orientace ve složení bezpochyby vyplatí. Informace o skutečném obsahu, které touto cestou získá, jsou nezpochybnitelné. Na otázku, nakolik je výrobek skutečně "přírodní", si pak snadno můžete odpovědět sami.
Zdroj článku: www.enviweb.cz